1

Meld u nu aan als donateur!

Hoe meer donateurs wij hebben, hoe beter wij een vuist kunnen maken tegen de plannen van de gemeente. Bent u het met ons eens? Meld u dan aan.
klik hier >>>

Heeft u vrienden of familie die het met u eens zijn? Laat zij zich dan ook aanmelden. Met hoe meer mensen wij zijn, hoe sterker wij staan!

 

VELE DONATEURS!

Onze donateurs zijn verspreid over verschillende straten en wijken van Den Bosch en omstreken.
Bekijk hier waar ze zich bevinden:

klik hier >>>
 

 
 

 

 

De Stichting IJzeren Vrouw is tegen bouw in en hoogbouw rondom de IJzeren Vrouw (in het Prins Hendrik Park) van 's-Hertogenbosch.

Bouwvergunning verleend, maar bezwaar mogelijk!
Op 17 juli 2012, midden in de vakantie, heeft de gemeente een bouwvergunning verleend voor de drie Amazone torens op het HAS terrein. (nr. WB00002977). Alle bestanden kunt u als zip file hier downloaden>>>>
Een belangrijk onderdeel dat in het bestemmingsplan nog niet was geregeld, is nu wel vastgelegd. Het gaat over de plaats van het ventilatiekanaal van de te bouwen parkeergarage. Dit ventilatiekanaal komt aan de kant van de Geldersedam tegenover de nummers 67 en 68. Zie situatietekening.


Wij denken dat dit ventilatiekanaal (dat een uitblaassnelheid van 2,5 m/s zal hebben) zowel stank- als geluidsoverlast met zich mee zal brengen. Er is een rapport van Peutz, “Uitblaasvoorziening” waarin staat dat de maximale geluidsnorm van dit ventilatiekanaal 70 db(A) mag zijn. Dit is gelijk aan het geluid van een stofzuiger, koffiemolen of haardroger.
Zie http://eastwoodamps.com/geluid%20en%20decibel.html Gehoorbeschadiging treedt op bij een geluid van continu 75dB(A).
Mocht u iets tegen de bouw van dit geplande ventilatiekanaal willen doen, dan kunt u een bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning indienen. Kijk hiervoor op de site van de gemeente>>>
Dit bezwaarschrift verhindert echter niet dat de projectontwikkelaar gewoon doorgaat met de bouw(voorbereidingen). Daarvoor moet u ook naar de rechter en in een zogeheten voorlopige voorziening stopzetting eisen.
Voor het indienen van dit bezwaarschrift en een eventuele voorlopige voorziening heeft u nog uiterlijk de tijd tot en met maandag 27 augustus. Daarna is de termijn van zes weken waarin bezwaar kan worden gemaakt verstreken.


Het gaat allemaal om geld
Hoe is het nu allemaal echt gegaan bij de onderhandelingen over de grond bij de HAS locatie? Waarom was daar ineens de Nota Hoogbouw? Waarom moet er zoveel en zo hoog worden gebouwd? Lees hier een ontluisterend verhaal over de gemeente en de projectontwikkelaars.

Lees hier het artikel in het Brabants Dagblad van 21 juni 2011 >>>


Bezwaar bij de Raad van State.
In 2010 is de Stichting IJzeren Vrouw bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de bouwplannen aan de IJzeren Vrouw.

lees hier ons beroep>>>
lees hier het verweer van de Gemeente Den Bosch>>>
bijlage verweer van de Gemeente Den Bosch>>>

In december 2010 heeft een zitting plaatsgevonden, waarbij de Stichting IJzeren Vrouw het verweer heeft toegelicht. De Raad van State heeft begin dit jaar ons beroep ongegrond verklaard. Zij geeft onder andere aan, dat bouw noodzakelijk wordt geacht op basis van Nota Hoogbouw 2007 en provinciale cijfers 2008, waaruit de noodzaak zou blijken om tot 2020 6400 woningen bij te bouwen.
lees hier het de beslissing van de Raad van State>>>

Er is echter discussie binnen de gemeente over het feit, dat er een verzadiging begint te ontstaan in appartementen en er juist veel meer behoefte zal ontstaan naar bijvoorbeeld grondgebonden woningen.
Lees hier de discussienotitie: Woonbeleid in een nieuwe realiteit>>>

Hoe verder?
De Stichting IJzeren Vrouw geeft haar strijd tegen de hoogbouwplannen niet op. Nu het bestemmingsplan er ligt (na de uitspraak van de Raad van State ligt het vast) kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De ontvangst van de aanvrage van de omgevingsvergunning wordt gepubliceerd in de Bossche Omroep. De vergunningaanvrage is wel in te zien maar er is geen inspraak. Toetsing vindt door de gemeente plaats o.a.  op de vraag of wordt voldaan aan de eisen van het bestemmingsplan.  Is dat het geval , dan wordt de bouwvergunning verleend. Ook dit wordt in de Bossche Omroep gepubliceerd. Tegen de verlening van de bouwvergunning staat bezwaar en beroep open.

De Stichting IJzeren Vrouw op Brabant10:


2

animatie

4

Bekijk hier alle plannen van de gemeente:

LINK >>>

Via de links hieronder, kunt u het totale voorontwerp bestemmingsplan van de gemeente downloaden en bekijken (PDF):

voorontwerp bestemmingsplan>>>

voorschriften>>>

plankaart >>>

bekijk hier de foto's van de inspraakavond van 24 januari 2008 >>>